Husvagnsplats

Bokningsvillkoren för husvagn- och husbilplatser

Levilehto Apartments följer följande villkor när du beställer, bokar eller avbokar plats för husvagn eller husbil:

Bokning och betalning

¤ Efter att ha gjort en reservation får kunden fakturor med betalningsinformation för både förskottsbetalning och slutbetalning.

¤ Bokningen blir giltig när kunden har betalat förskottet (30% av det totala priset) före förfallodagen.

¤ Levilehto Apartments förbehåller sig rätten att avboka bokningen om betalningen inte har gjorts vid förfallodagen.

¤ Om ankomsten är om fyra (4) veckor eller mindre debiteras hela hyran på en enda faktura.

Avbeställning

Om beställaren avbokar:

* 30 dagar eller tidigare före hyresperiodens start är avbokningsavgiften 14,50 € + serviceavgift på 6,00 €.

* senare än 30 dagar före hyresperioden blir ingen återbetalning.

Avbokningen anses ha ägt rum när Levilehto har fått ett skriftligt meddelande om detta. I händelse av sjukdom, olycka eller död i familjen måste kunden se till att hans egen rese- och olycksfallsförsäkring täcker kostnaden för avbokningen. Levilehto följer ovanstående bokningsvillkor även i dessa fall! Vi rekommenderar våra kunder en reseförsäkring för eventuella nödsituationer och oväntade händelser.

Nycklar

Levilehto Apartments har rätt att återkräva kostnaden för nyckelförlusten (t.ex. åter programmering av låset och nya nycklar). Minimum avgiften är 100 €.

Nattetid

Levilehto har rätt att ta ut en avgift om vi måste komma och öppna dörren när receptionen är stängd. Vår reception är dagligen öppen från 12.00 till 20.00. Kontakta oss senast klockan 19:00 samma dag om du anländer med receptionen stängd.

Under vistelsen

Platsen för husvagnen / husbilen är i ert förfogande från ankomstdagen klockan 16:00 till avresedagen klockan 16:00. Kunden har inte rätt att hyra ut sin vagn till annan kund hos vår husvagnsplats. Ett förtält är inte tillåtet när vistelsen är kortvarig. Bastun och servicebyggnadens dörrar kan öppnas med nyckeln som kunden får vid ankomsten. Ingen okänd person ska släppas in i servicebyggnaden. Bastun är varm varje dag på kvällen. Kunden är skyldig att upprätthålla renhet både på gården och i servicehuset.

Öppen eld är strängt förbjuden på området.

Uppsägning av besöket

Om dessa bokningsvillkor bryts avsiktligt eller likgiltigt kan Levilehto säga upp reservationen och kunden har då ej rätt till någon återbetalning av hyran.

Slitage och olycka

Om kunden orsakar skada på orten måste hon omedelbart informera personalen. Om någon utrustning eller vara i underhållsbyggnaden går sönder på grund av normalt slitage, måste Levilehto-personalen omedelbart meddelas. Då kan utrustningen repareras så snart som möjligt. Inget normalt slitage på utrustning eller vara eller strömavbrott leder ej till att Levilehto är skadeståndsansvarig, men bör åtgärdas så snart som möjligt.

Störning och avbokning av hyresavtalet på grund av en orsakad fara

Om hyresgästen inte upphör att störa eller äventyra passagerare i samma eller angränsande vagnar trots att personalen har anmärkt har Levilehto Apartments rätt att omedelbart säga upp hyresavtalet. Alla kostnader som härrör från ovanstående störning debiteras kunden. Kunden har då ej heller rätt till någon återbetalning av hyran som han har betalat.

Antalet personer i vagnen

Husvagnen / bilen får inte användas av fler än den angivna personen. Användning av ytterligare tält, husvagn eller husvagn på fastigheten utan tillstånd är förbjudet. Husdjur måste meddelas vid bokningstillfället eller innan bokningsavgiften betalas. Husdjuravfall måste samlas in från gården.

Klagomål

Om orten inte uppfyller de förväntningar kunden hade vid bokningstillfället måste hon omedelbart informera personalen. Alla anmärkningar och klagomål om anläggningens utrustning och skick måste adresseras till personalen omedelbart vid ankomsten. När det gäller utrustning, bör hänsyn tas till att utrustningens naturligt slits vilket kan leda till att utrustningen går sönder. Personalen bör då meddelas omedelbart. På detta sätt kan Levilehto åtgärda de uppkomna bristerna så fort som möjligt. I sådana fall kan till exempel helgen, tiden på dagen eller semestern försena reparationen.

Mervärdeskatten ingår i priserna enligt gällande lagstiftning.

LEVILEHTO APARTMENTS