Lägenheter

BOKNINGSVILLKOR FÖR RESERVATION HOS LEVILEHTO APARTMENTS

Följande villkor är bindande för båda parter, när bokningen har gjorts. Bokningen bör göras av myndig person. Beställaren bör vara över 18 år. Barn under 18 år måste ges ett skriftligt tillstånd av föräldrar om hans eller hennes besök utan vuxnas sällskap.

BOKNING OCH BETALNING

När ni reserverar en lägenhet ni får en bekräftelse med vägbeskrivning till Levilehto Apartments.

Om bokningen görs med mindre än åtta veckor till ankomsten då skickas endast en faktura för hela kostnaden.

De bokningar som görs med mera än åtta veckor före ankomst faktureras med en förskotts- samt en slutbetalning. Förskottsbetalning är 30% av logipriset. Om inget annat har överenskommits vid bokningstillfället är betalningsbrott inte någon avbokning. Alla avbokningar måste göras skriftligen. Levilehto Apartments har rätt att avboka bokningen om fakturan inte har betalats vid förfallodagen.

Serviceavgiften är 6 € i Finland och 8 € utomlands för bokningar som görs direkt via Levilehto Apartments (telefon eller e-post) och € 0 för online bokningar.

BOKNING VIA INTERNET

Bokningar via Internet uppbärs inte en serviceavgift. Vid Internet-bokningsskedet kan kunden välja mellan följande betalningssätt:

 *Man kan betala förskottsfakturan 30% genast och skriv ut slutfakturan för att betala den på förfallodagen.

Ifall du gör bokningen närmare än åtta veckor till ankomstdagen bildas endast en slutfaktura:

* Man ska betala hela summan genast.

Internet-bokningen kan betalas med kreditkort eller via banktjänsten.

Betalningar med korten Visa, Visa Electron eller MasterCard:

Om du vill betala med korten Visa, Visa Electron eller MasterCard fungerar Levilehto Apartments

endast för marknadsföring av produkterna och tjänsterna och levererar dessutom produkterna till köparen. Suomen Verkkomaksut Oyj svarar för reklamationer. Vid betalningar med Visa, Visa Electron eller MasterCard är Suomen Verkkomaksut Oyj säljaren av produkten och affären sker mellan kunden och Suomen Verkkomaksut Oyj. Säljaren ansvarar för alla skyldigheter i anslutning till en affär. Suomen Verkkomaksut Oyj är även betalningsmottagare

Paytrail Oyj

FO-nummer: FI2122839

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Telefon: +358 (0)20 718 1830

Nätbanker:

Vid betalningar via nätbanker genomför Suomen Verkkomaksut Oyj (FI2122839) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. För konsumenten fungerar tjänsten exakt på samma sätt som vid traditionell e-

betalning.

Kunden ansvarar för att han själv skriver ut kvittot i samband med betalningen av fakturan.

På våra internetsidor finns lägenhetens beskrivning med kör- och nyckelanvisningar samt dessa bokningsvillkor. Bokningssystemet sänder en bokningsbekräftelse till e-mail adressen, som kunden angett vid registreringen. Levilehto Apartments skickar inga fakturor, bekräftelser eller dylik information när kunden bokar via Internet.

Då bokningen betalas, bör kunden försäkra sig om, att han/hon efter betalningen återvänder till den egna bokningens bekräftelsesida.

OBS! Ifall kunden inte återvänder till bekräftelsesidan, görs ingen bokning och bokningsprogrammet sänder heller ingen bokningsbekräftelse via e-mail.

Levilehto Apartments ansvarar inte för misslyckade bokningar, utan kunden bör omgående ta kontakt med Levilehto Apartments för att rätta till situationen. Levilehto Apartments garanterar inte att den önskade lägenheten i fråga fortfarande är då ledig. Om lägenheten inte är ledig, återbetalas pengarna eller erbjuds kunden enligt möjligheterna en annan lägenhet. Då kunden bokar via Internet godkänner kunden förutom dessa bokningsvillkor även internetsidornas Allmänna Bokningsvillkor.

Dessa boknings- och betalningsvillkor gäller i bokningen som görs direkt via Levilehto Apartments eget bokningssystem för webbplatsen, genom att ringa Levilehto Apartments eller via e-post. För bokningar som görs på något annat sätt kan andra boknings- och betalningsvillkor gälla.

AVBOKNING

Avbokningen bör alltid ske skriftligt till Levilehto Apartments.

Om kunden avbokar sin bokning:

* 40 dygn före hyrestiden återbetalas den betalda summan förutom avbokningsavgiften, 55 €, samt expeditionsavgiften 8€ / internet 0 €

* senare än 40 dygn före hyrestidens början uppbärs hela hyran

* ifall kunden bokar inkvarteringen 39–14 dygn före hyrestidens början, har kunden rätt att avboka bokningen inom 3 dygn från det att bokningen gjorts.

* ifall kunden bokar inkvarteringen 13 – 1 dygn före hyrestidens början, har kunden rätt att avboka bokningen inom ett (1) dygn från det att bokningen gjorts.

Avbokningen träder i kraft från den dag vi får din skriftliga anmälan. Om du kan bevisa att du har gjort och skickat din avbokning till rätt adress till oss vid förfallodagen, kommer vi att acceptera din avbokning oavsett om vi får ditt meddelande sent eller ingen alls. I händelse av en plötslig sjukdom / skada / död hos en nära släkting eller din resekompis som kan leda till avbokning måste du se till att din reseförsäkring täcker bokningskostnaderna. Även i sådana fall är våra bokningsvillkor som nämnts ovan. Vi rekommenderar våra gäster att ha reseförsäkring för eventuella nödsituationer eller oväntade händelser.

Dessa avbokningsvillkor gäller om bokningen har gjorts direkt via Levilehto Apartments eget bokningssystem för webbplatsen, genom att ringa Levilehto Apartments eller via e-post. För bokningar som görs på något annat sätt kan olika avbokningsvillkor gälla.

LEVILEHTO APARTMENTS RÄTT TILL AVBOKNING

Ett “force majeure” ger Levilehto Apartments rätt till att annullera bokningen och återbetala gjorda betalningar eller om kunden så önskar medverkar Levilehto I anskaffning av alternativ lägenhet till kunden.

NYCLAR

Vår reception är dagligen öppen 12.00 – 20.00. Nyckeln kan hämtas vid överenskommen tid under ankomstdagen pga. städning är lägenheten dock färdig tidigast ca 14.00 – 16.00 men ni kan anmäla er vid ankomsten och ni får mera korrekt besked om detta. Kunden ansvarar under vistelsen att nyckeln halls I säkert förvar. Om gästen tappar en lägenhetsnyckel han bli skyldig att betala 100€ för nyckeln. Gästen är ersättningsskyldig även för alla möjliga andra kostnader som ursakas av den försvunna nyckeln. Utanför öppettiderna debiteras gästen för att öppna dörren till gästens lägenhet.

BOENDE I EN SEMESTERLÄGENHET

Lägenheten är tillgänglig för kunden från kl 16.00 ankomstdagen, till kl 11.00 avresedagen. Alla våra lägenheter är rökfria! Lägenhetens normala temperatur är 20 – 22 C. Levilehto Apartments ger ved för ytterligare uppvärmning i lägenheter med öppen spis. Om du inte har bokat linne, handdukar eller avgångsstädning genom oss tar du med dig sänglinne/handdukar och ansvarar för städning av lägenheten under och efter hyrestiden.

Om du inte har beställt slutstädning bör göra fjölande saker själv:

  • dammsugning och moppning
  • torka alla ytor
  • diska (inklusive kaffemaskin och tekanna)
  • städa kylen, ugnen och mikrovågsugnen ren
  • rengöra toaletten, bastun och tvättrummet
  • föra bort sopor

Om städningen inte görs ordentligt i slutet av bokningen har Levilehto Apartments rätt att fördubbla städavgiften.

Om slutsstädning har beställts eller ingår i priset gäller följande:

  • möbler och andra tillbehör bör återställas på plats och bör vara oskadade
  • Papperskorgen dumpas i soporna utomhus
  • smutsig disk läggs i diskmaskinen, diskmaskinen startas
  • Begagnat linne avlägsnat av sängarna.

Rökning är strängt förbjudet i alla lägenheter! Om kunden har rökt i lägenheten debiterar vi en städavgift, som minst är 300 €.

Levilehto ansvarar inte för kvarlämnade varor i lägenheten.

SKADOR

Kunden är skyldig att ersätta Levilehto för all skadad eller söndergjort egendom som hänt under vistelsen. Om du avsiktligt eller oavsiktligt orsakar skada i lägenheten, måste du omedelbart informera personalen. Om någon utrustning i lägenheten går sönder på grund av normalt slitage måste Levilehto-personalen omedelbart meddelas och så Levilehto kan snarast rätta till saken. Normalt slitage på utrustning eller strömavbrott mm kommer att leda till att Levilehto är skadeståndsansvarig, men bör åtgärdas så snart som möjligt.

UPHÄVANDE AV HYRESKONTRAKTET PGA. STÖRNING ELLER ORSAKANDE AV FARA

Om hyresgästen, trots anmärkningar givna av hyresvärden eller dennes företrädare, inte slutar att störa eller orsaka fara för grannar i samma fastighet eller i grannfastigheterna, har hyresvärden eller dennes företrädaren rätt att omedelbart upphäva hyreskontraktet. Alla eventuella kostnader som förorsakats pga. ovannämnda åtgärder faktureras hyresgästen.

PERSONANTAL

Flera personer än vad som meddelats, får inte övernatta i lägenheten. Att använda tält, husbil eller -vagn på gården utan ägarens lov är förbjudet. Medförsel av sällskapsdjur till semesterlägenheten måste meddelas vid bokningstillfället. Kom ihåg att städa upp eventuella avföringar efter sällskapsdjur måste städas bort.

KLAGOMÅL

Alla anmälan och klagomål rörande utrustning och skick på boendet måste riktas till personalen omedelbart vid ankomst och under vistelsen. Om kunden inte har varit i kontakt med personalen om eventuella felaktigheter under sin vistelse, förlorar hon rätten till möjlig ersättning.
I de fall att något måste repareras och åtgärdas kan till exempel helgen försena reparationen.

Levilehto är inte ersättningsskyldig till kunden tex pga plötsligt väderomslag, byggnadsarbete på angränsande tomter, eller om en tredje part orsakat problem som tex. avbrott i vattenförsörjning, elektricitet eller TV-nätverk.
Lägenheterna har också gratis internetuppkoppling för gäster. De fel som kan uppstår under kontorstiden kommer att åtgärdas så snart som möjligt. Levilehto är inte ersättningsskyldig pga. eventuella störningar i detta kostnadsfria internet.

Rätten till prisförändringar förbehålls.

Mervärdesskatt enligt gällande lagstadga.

 

VÄLKOMMEN TILL LEVI SAMT TREVLIG SEMESTER!

 

LEVILEHTO APARTMENTS