Karavaanarit

VARAUSEHDOT ASUNTOVAUNU JA -AUTOPAIKOILLE

Levilehto Apartments noudattaa asuntovaunujen lyhytaikaisten paikkojen tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja:

Varaaminen ja maksu

Tehtyään varauksen asiakas saa laskut, jossa on maksutiedot sekä ennakko- että loppumaksulle. Varaus vahvistuu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % kokonaishinnasta) eräpäivään mennessä. Levilehto Apartments pidättää oikeuden mitätöidä varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Varaus, jonka alkamiseen on neljä (4) viikkoa tai alle, laskutetaan yhdellä laskulla.  

Palvelumaksu on 10€ varauksissa, jotka on tehty suoraan Levilehto Apartmentsin kautta (puhelu tai sähköposti) ja internetvarauksissa 0€.

Varauksen peruminen

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa: 

* 30-14 vrk tai aiemmin ennen vuokra-ajan alkamista on peruutusmaksu 14,50€ / paikka + palvelumaksu 10,00€. 

* peruutus myöhemmin kuin 14 vrk ennen vuokra-ajan alkamista ei oikeuta mihinkään maksun palautukseen.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut kirjallisesti Levilehto Apartmentsille. Äkillisen sairauden, tapaturman tai perheessä tapahtuneen kuolemantapauksen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa toiveeseen peruuttaa varaus. Majoittaja noudattaa myös näissä tapauksissa yllä olevia varausehtoja! Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja odottamattomia tapauksia varten.

Varauksen muuttaminen

Mikäli asiakas haluaa muuttaa majoitusajankohtaa, peritään siirtomaksu 20€. Muutokset varaukseen on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkamisajankohtaa.

Avaimet

Levilehto Apartmentsilla on oikeus periä avaimen, avaimenperän tai avaimenperän numerolätkän hukkaamisesta 100€ suuruinen korvaus.

Levilehto Apartmentsilla on oikeus periä korvaus, mikäli joudumme avaamaan oven sisälle jääneen avaimen vuoksi vastaanoton ollessa suljettu. Vastaanottomme on avoinna klo 12.00 – 20.00 päivittäin. Ota yhteyttä viimeistään samana päivänä ennen klo 20.00, jos saavut vastaanoton ollessa jo kiinni.

Oleskelu lomakohteessa

Asuntovaunu/ -autoapaikka on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 16 saakka. Paikanhaltija ei ole oikeutettu edelleen vuokraamaan vaunuaan Levilehdon alueella. Etuteltta ei ole sallittu. Saunatilat ja huoltorakennus ovat käytössä jatkuvasti asiakkaan omalla avaimella. Ketään tuntematonta ei tule päästää avaimella huoltorakennukseen. Saunat ovat lämpiminä päivittäin.  Asiakas on velvoitettu noudattamaan siisteyttä sekä piha-alueilla että huoltorakennuksen tiloissa.

Avotulen teko alueella on ehdottomasti kielletty. Hiljaisuus Levilehto Apartmentsin alueella on kello 23-07.

Mikäli Levilehdon henkilökunta katsoo, ettei sääntöjä ja varausehtoja ole noudatettu, on Levilehto oikeutettu purkamaan tehdyn paikkasopimuksen.  Mikäli sopimuksen purkuun johtavat syyt ovat selvästi välinpitämättömyydestä tai tahallisuudesta johtuvia voi Levilehto Apartments purkaa sopimuksen välittömästi ja asiakas ei ole oikeutettu mihinkään vuokranosan palautukseen.

Sähkö- ja hybridiautojen lataaminen

Ulkopistokkeet alueellamme on tarkoitettu vain autojen moottorin lämmitykseen, ei sähkö-/hybridiautojen lataukseen. Sulakkeet eivät kestä latauksesta aiheutuvaa kuormitusta ja lataaminen voi aiheuttaa palovaaran.

Vahingot

Mikäli asiakas aiheuttaa vahinkoa lomakohteessa tulee hänen siitä heti ilmoittaa henkilökunnalle. Mikäli huoltorakennuksessa jokin laite tai varustus rikkoontuu tavallisen kulumisen takia, tulee Levilehdon henkilökunnalle heti ilmoittaa ja näiden tulee mahdollisimman pian hoitaa korjausmies paikalle. Mikään laitteiden, muun varustuksen normaali kuluminen tai sähkökatkokset eivät johda Levilehdon korvausvelvollisuuteen, mutta tilanne tulee korjata mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian. 

Häiriö tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Mikäli vuokralainen ei henkilökunnan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurivaunuissa oleville, on Levilehto Apartments oikeutettu purkamaan vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta. Lomakohteen vuokrarahoja ei palauteta 

Henkilömäärä

Asuntovaunua/ -autoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Lisäteltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä tai viimeistään ennen varausmaksun maksamista. Lemmikkien jätökset on kerättävä pihaympäristöstä.  

Valitukset

Mikäli lomakohde ei vastaa sitä odotusta, mikä asiakkaalla oli varausta tehdessään, hänen tulee välittömästi tästä ilmoittaa. Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua henkilökunnalle. Mikäli asiakas ei ole lomansa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Varusteiden suhteen on otettava huomioon varusteiden luonnollinen kuluminen ja että laitteet saattavat luonnollisella tavalla näin rikkoontua. Henkilökunnan tulee tällöin mahdollisuuksien mukaan nopeasti korjata epäkohdat. Tällaisissa tapauksissa esim. viikonloppu, vuorokaudenaika tai pyhä saattaa viivyttää korjausta. Levilehto Apartments ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö- tai tv-verkossa) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. Lisäpalveluna asiakkaalle on maksuton Internet-yhteys. Yhteyksissä mahdollisesti esiintyvät häiriöt pyritään korjaamaan niin pian kuin mahdollista. Emme myönnä hyvityksiä paikan hinnasta mahdollisten Internet-yhteydessä esiintyvien häiriöiden/ toimimattomuuden perusteella.

Oikeudet hinnanmuutoksista pidetään.

Arvonlisävero on voimassa lainsäädännön mukaan. 

 

LEVILEHTO APARTMENTS